Produkter

LØB - FREDSKOV BASIC

FREDSKOV HAPPY BASIC

Løb dig glad

Deltag i FREDSKOV HAPPY BASIC. Løb 7 km, 14 km, halvmaraton, 28 km, 35 km eller maraton.

DKK 50.00

FREDSKOV 2500 BASIC

Løb dig glad

Deltag i FREDSKOV 2500 BASIC. Løb 7 km, 14 km, halvmaraton, 28 km, 35 km eller maraton.

DKK 50.00